Osoba z niepełnosprawnością w systemie wymiaru sprawiedliwości - konferencja online

Osoba z niepełnosprawnością w systemie wymiaru sprawiedliwości to temat konferencji online, na którą zapraszają Naczelna Rada Adwokacka, Komisja ds. Równego Traktowania NRA i Komisja Praw Człowieka przy NRA - 21 września. Patronat nad wydarzeniem objął adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Podczas konferencji poruszane będą tematy o dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej.

Konferencje otworzą adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania NRA.
Początek konferencji o godz. 16, zakończenie przewidziane jest na godz. 19.

Program konferencji

16.00-16.10 Otwarcie konferencji

adw. Przemysław Rosati Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. dr Katarzyna Golusińska Przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Część I Dostępność Cyfrowa

16.10-16.40 Dostępność cyfrowa a wymogi prawne wobec podmiotów publicznych

dr Izabela Mrochen Szkoleniowiec z zakresu dostępności cyfrowej

Część II Dostępność architektoniczna

16.40-17.10 Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej wynikające z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązek stosowania praktycznych rozwiązań w kancelariach adwokackich i izbach adwokackich.

prof. dr hab. Marek Wysocki Centrum Projektowania Uniwersalnego przy Politechnice Gdańskiej

Część III Dostępność komunikacyjna

17.10-17.40 Sposób i forma komunikacji z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Klient ze szczególnymi potrzebami.

Barbara Abramowska Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami

17.40-18.10 Wspierane podejmowanie decyzji jako alternatywa ubezwłasnowolnienia i racjonalne dostosowanie w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Założenia projektu POWER 2.6 „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

dr Monika Zima-Parjaszewska Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej,

18.10-18.40 Prawidłowe sposoby komunikacji współpracy z klientem z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i osobą głuchoniewidomą. Stosowanie odpowiednich rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w relacjach z wyżej wskazanymi grupami klientów.

adw. Katarzyna Heba Pomorska Izba Adwokacka, adw. dr Paulina Krakowiak Pomorska Izba Adwokacka, adw. Magdalena Szyszka Opolska Izba Adwokacka

18.40-19.00 Dyskusj

 (pobierz program konferencji w pliku word)

(czytaj program konferencji w formacie jpg)

Transmisja odbędzie się na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej na Facebooku.

Prelegentami będą: dr Izabela Mrochen, szkoleniowiec z zakresu dostępności cyfrowej, prof. dr hab. Marek Wysocki z Centrum Projektowania Uniwersalnego przy Politechnice Gdańskiej, Barbara Abramowska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dr Monika Zima-Parjaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, adw. Katarzyna Heba i adw. dr Paulina Krakowiak z izby gańskiej i adw. Magdalena Szyszka z izby opolskiej.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry