Ostatnie miejsca na zawodowe szkolenia mediatorów - 20-22 kwietnia

W dniach 20-22 kwietnia 2018 roku Centrum Mediacyjne przy NRA przeprowadzi VII Zawodowe Szkolenie dla Adwokatów, którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora. Szkolenie poprowadzą mediatorzy z Wielkiej Brytanii przy wsparciu trenera z Polski. Miejscem spotkania będzie siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Każdy uczestnik, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie części przedmiotowego szkolenia, otrzyma certyfikat mediatora i zostanie wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć stacjonarnych. Zgodnie z §17 uchwały NRA nr 57/2011 z 19 listopada 2011 roku o doskonaleniu zawodowym adwokatów, udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną w wysokości 1990 zł brutto oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania, ponoszą uczestnicy szkolenia lub - o ile zachodzi taka sytuacja - delegujące ich rady. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 - Millenium Bank tytułem: „Opłata za VII szkolenie zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 20-22.04.2018 r. za (imię i nazwisko uczestnika)”.

Szkolenie składa się z dwóch części. Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej, uczestnikowi zostanie przesłana drogą mailową publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji wraz z pytaniami. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała ocenie także przy końcowej kwalifikacji mediatorów ostatniego dnia zajęć.

Wyłącznie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl będą dopuszczone do drugiej części szkolenia.

(pobierz formularz)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry