Ostatnie wolne miejsca na szkoleniu na mediatorów 12-14 października


Zostały ostatnie wolne miejsca na VIII szkoleniu na mediatorów, które odbędzie się 12-14 października. Celem szkolenia jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora.

Osoby zainteresowane prosimy o pilne przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres centrum.mediacji@adwokatura.pl i dokonanie wpłaty za szkolenie.

(pobierz formularz)

Szkolenie odbędzie się w Warszawie i jak co roku poprowadzą je mediatorzy z Wielkiej Brytanii przy wsparciu trenerów z Polski. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Znajomość języka angielskiego jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa.

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną w wysokości 1 990 zł brutto należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 - Millenium Bank tytułem: „Opłata za VIII szkolenie zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 12-14.10.2018 r. za (imię i nazwisko uczestnika)” wraz z podaniem numeru NIP prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT. 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Mediacyjnego lub pod numerem telefonu Centrum 22 505-25-20.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry