Otwarta prezentacja: Europa gotowa na cyfrowe wyzwanie

Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie zapraszają 20 lutego 2020 r. na otwartą prezentację adw. Eweliny Jelenkowskiej-Lucá, szefowej Komunikacji w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) Komisji Europejskiej, pt.  „Europa gotowa na cyfrowe wyzwanie - sztuczna inteligencja i ekonomia danych w sercu strategii cyfrowej”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie ORA w Lublinie, Al. Racławickie 8, początek o godz. 16.00.

Po prezentacji przewidziana jest dyskusja pt. „Praktyka stosowania prawa i wykonywanie zawodu adwokata w dobie wyzwań cyfrowych.” - z udziałem adw. Eweliny Jelenkowskiej-Lucá i adw. Judyty Kasperkiewicz (blog „Cyberlaw by Judyta”), prowadzenie adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA.

Ewelina Jelenkowska-Lucá – kieruje działem Komunikacji w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) Komisji Europejskiej. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1998) i prawo na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie (2002), a także specjalizację z prawa Unii Europejskiej w College of Europe w Natolinie (1999). Od 2003 roku adwokat Izby Lubelskiej (niewykonująca zawodu), w tym samym roku podjęła pracę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następnie w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. W 2008 roku podjęła pracę w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. Podczas polskiej prezydencji UE w 2011 roku była szefową Sektora Politycznego i zastępcą dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, następnie została szefową Sektora Prasy i Mediów i rzeczniczką prasową w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Włoszech, gdzie pracowała do sierpnia 2017 roku.

Judyta Kasperkiewicz - adwokat, zajmuje się cyberprawem, czyli zagadnieniami z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej i prawa karnego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się najnowsze osiągnięcia technologiczne i to jakim wyzwaniem stają się one dla obowiązującego prawa. Bierze udział w różnych projektach prawno-technologicznych np. w konkursie Global Legal Hackathon (wyróżnienie projektu w 2018 roku). Wygłasza prelekcje i prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą. Prowadzi blog prawny „Cyberlaw by Judyta”.

W dniu 19 lutego 2020 r. Komisja Europejska przedstawi nową strategię cyfrową, w tym przyszłość ekonomii danych i sztucznej inteligencji. Prezentacja mec. Jelenkowskiej-Luca będzie okazją do bezpośredniego zapoznania się z założeniami strategii, która wytyczy kierunki ewolucji ram prawnych i rozwoju Unii Europejskiej na polu wyzwań cyfrowych.

Dyskusja obejmie zagadnienia sposobów i możliwości dostosowania kancelarii adwokackich do obecnych standardów w dziedzinie technologii cyfrowej i baz danych oraz wykorzystania potencjału rozwijających się technologii do usprawnienia codziennej pracy organizacyjnej z uwzględnieniem specyfiki zawodu adwokata.

W 2020 r. Komisja Europejska rozpoczyna przekształcanie sześciu wiodących celów przewodniczącej Ursuli von der Leyen w konkretne inicjatywy, które będą następnie negocjowane i realizowane – we współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i innymi partnerami. Jednym z tych celów jest „Europa na miarę ery cyfrowej”. Nowa europejska strategia w zakresie danych pozwoli wykorzystywać ogromną wartość danych nieosobowych jako stale rosnącego zasobu gospodarki cyfrowej, z którego można wielokrotnie czerpać. Chodzi tu między innymi o możliwie najlepsze zastosowanie danych cyfrowych, prace nad sztuczną inteligencją oraz jej wykorzystanie z poszanowaniem europejskich wartości i praw podstawowych. Nowa strategia przemysłowa dla Europy zwiększy potencjał europejski w obszarze przemysłu i innowacji, zaś akt prawny o usługach cyfrowych wzmocni jednolity rynek usług cyfrowych i zagwarantuje mniejszym przedsiębiorstwom pewność prawa i równe warunki działania.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry