Państwowa Komisja ds. Pedofilii - zadania i działania - spotkanie online 24 maja

Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza na spotkanie pt. "Państwowa Komisja ds. Pedofilii - zadania i działania", które odbędzie się 24 maja w godzinach 18.00-20.00 na platformie Zoom.

Link do rejestracji: (przejdź do rejestracji)

Prelegent:

Błażej Kmieciak – profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, oraz Uniwersytet Stanford, Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych, dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2020 jest Przewodniczącym i Członkiem Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry