Paryski Tydzień Arbitrażowy 1–5 kwietnia


Paryski Tydzień Arbitrażowy odbędzie się w dniach 1-5 kwietnia w Paryżu (2019 Paris Arbitration Week).

Organizatorzy podkreślają atrakcyjność Paryża jako siedziby międzynarodowego arbitrażu wynikającą z jego strategicznego położenia geograficznego, a także z połączenia tradycji wnoszonej przez instytucje z awangardyzmem zarówno myśli akademickiej, jak i praktyki prawniczej. To czyni też Paryż domem dla najbardziej zróżnicowanego środowiska arbitrażowego. Organizatorzy  wskazują, że międzynarodowy arbitraż stał się częścią DNA Paryża i dowodzi jego historycznej roli jako jednego z najważniejszych światowych centrów rozwoju spraw międzynarodowych.

Tak jak w latach poprzednich, Tydzień rozpocznie się całodniową konferencją zorganizowaną przez wiodącą międzynarodową instytucję arbitrażową - Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (3rd ICC European Conference on International Arbitration). Na całość wydarzenia składać się będzie kilkadziesiąt różnych konferencji, debat i wykładów, organizowanych przez inne instytucje związane z arbitrażem i przez wiele kancelarii prawniczych. Tematyka spotkań jest bardzo bogata i różnorodna; obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: Arbitraż a polityka, Co może wnieść do arbitrażu blockchain i sztuczna inteligencja, Specyfika dowodu ze świadka w arbitrażu, Dopuszczalność nielegalnie uzyskanych dowodów, Ochrona danych osobowych a arbitraż.

Pełna informacja i szczegółowy program konferencji dostępne są na stronie Paris Arbitration Week (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry