Po prostu reaguj - start kampanii 13 maja w Warszawie

"Po prostu reaguj" to tytuł kampanii, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na przemoc wobec osób homoseksualnych. Inauguracja kampanii Lambda Warszawa odbędzie się 13 maja w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja Praw Człowieka przy NRA wspiera kampanię.

Tylko co czwarta osoba w Polsce nie pozostaje bierna, gdy widzi przemocowe zachowania wobec pary gejów. Chcąc zachęcić do wspierania osób doświadczających przemocy Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza rozpoczynają kampanię społeczną “Po prostu reaguj”.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa zleciło przeprowadzenie badań na temat empatii wobec osób LGBT w Polsce. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar Polska w lipcu 2018 r. wskazują na to, że wiele osób mieszkających w Polsce sprzyja osobom LGBT, ale jednocześnie akceptuje skierowane przeciw nim zachowania przemocowe.

Inauguracja kampaniii bedzie miała miejsce w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem dr. Adama Bodnara. Podczas spotkania dla mediów, które rozpocznie się o godz. 11.00, zaprezentowane zostaną pełne wyniki pierwszego w Polsce badania na temat postaw wobec przemocy dotykającej osoby LGBT+

(czytaj dodatkowe informacje)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry