Podmioty w postępowaniu cywilnym - konferencja 22-23 września


Konferencja "Podmioty w postępowaniu cywilnym", dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej, odbędzie się 22-23 września w Katowicach. 

Konferencję organizują: Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

W programie konferencji m.in.: 

Sąd i sędziowie w postępowaniu cywilnym – SSO Gabriela Ott (KRS), dr Jacek Gęsiak (Prezes SO w Katowicach), dr Grzegorz Borkowski (Szef Biura KRS), SSO Waldemar Żurek (KRS), dr hab. SSO Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPIA UŚ),

Organy pozasądowe – dr Aneta Arkuszewska, prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, not. Jacek Wojdyło

Strony i inni uczestnicy postępowania cywilnego – dr Marcin Dziurda, prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Andrzej Torbus

Zgłoszenia i płatności za udział: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/