Podsumowanie projektów ELSA Poland 2018/2019


Prawa człowieka i biznes. Dla jednych oksymoron, dla innych synonim synergii. To właśnie tę problematykę zdecydowało się poruszyć Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w ramach projektu Right2B Forum odbywającego się w dniach 30 maja - 1 czerwca, a którego współorganizatorem jest Naczelna Rada Adwokacka.

Right2B Forum jest projektem ukierunkowanym na stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. W ramach projektu poruszane są kwestie takie jak: należyta staranność w obszarze praw człowieka, różnorodność w miejscu pracy, przeciwdziałanie pracy przymusowej, bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz raportowanie informacji niefinansowych.

Right2B Forum rozpoczęło się debatą Right2B Students! Studenci na współczesnym rynku pracy. W ciągu trzech godzin przedstawiciele największych organizacji studenckich (m.in. AIESEC Poland, ESN Polska, #MłodziprzyGłosie, Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland) starali się zdiagnozować największe bolączki studentów na rynku pracy. Wśród nich znalazły się bezpłatne praktyki, luka kompetencyjna oraz niska dostępność edukacji w mniejszych miejscowościach.

Tego samego wieczoru odbył się panel “Wyzwania odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku”, w którym udział wzięli Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar, Joanna Brodzik (aktorka, Fundacja “Opiekun Serca”, Ambasador Programu Praw Człowieka), Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu), Mirosław Kachniewski (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Irena Dawid-Olczyk (Fundacja La Strada), Anna Siejda (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Stanowił on jednocześnie preludium podsumowania działalności ELSA Poland w roku akademickim 2018/2019. Podczas tej części spotkania Naczelna Rada Adwokacka, jako Partner Naukowy Stowarzyszenia, otrzymała statuetkę Mecenasa Edukacji Prawniczej, którą odebrał opiekun ELSA Poland z ramienia NRA adw. Bartosz Grohman, członek NRA. W kilku słowach podziękowania mec. Grohman wyraził uznanie dla licznych projektów realizowanych przez ELSA Poland i podziękował za zaangażowanie stowarzyszenia w rozwój edukacji prawniczej. Zapowiedział dalsze wspieranie prac ELSA Poland przez NRA. 

Zwieńczeniem wieczoru było zaprezentowanie wyników Badania “Studenci prawa w Polsce 2019”. Wśród najciekawszych danych znajdowały się te dotyczące aplikacji adwokackiej i zawodu adwokata. 44% spośród ponad 1300 respondentów zadeklarowało chęć rozpoczęcia w przyszłości aplikacji adwokackiej, co pozwoliło uplasować się na drugiej pozycji wśród najpopularniejszych zawodów prawniczych.

W kolejnych dniach uczestnicy Right2B Forum (członkowie ELSA Poland) pod okiem ekspertów pracować będą na stanie faktycznym obrazującym przypadek abstrakcyjnej firmy naruszającej prawa człowieka w swej działalności operacyjnej. Całość projektu podsumowana została w sobotę, 1 czerwca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry