Podyplomowe studia „Akademia Energetyki”

Szkoła Główna Handlowa prowadzi nabór na Studia Podyplomowe Akademia Energetyki.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie przygotowania, realizacji oraz oceny głównych rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce oraz wiedzy o funkcjonowaniu rynków w energetyce. Studia dają możliwość pozyskania wiedzy od czołowych ekspertów w dziedzinach energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, ochrony środowiska, bankowości, rynków oraz prawa na temat kluczowych czynników mających znaczenie przy planowaniu, ocenie i organizowaniu przedsięwzięć w energetyce. Absolwenci tych studiów będą mogli realizować swoje obowiązki z większą pewnością siebie oraz będą mogli wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom nadchodzących czasów.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r. Program obejmuje 192 godziny dydaktyczne. Studia spełniają kryteria dotyczące wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów.


Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

Wymagane dokumenty:
• umowa o warunkach odpłatności za studia,
• formularz aplikacyjny,
• odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
• CV,
• 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
Formularze można pobrać na stornie Akademii.

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: 5000 zł i 2500 zł). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, a także złożenie i obrona pracy końcowej. Studentów obowiązują egzaminy: po I semestrze: Ochrona środowiska w eksploatacji złóż i inwestycji w OZE; Uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności w energetyce oraz po II semestrze: Rynki w energetyce oraz sieci w energetyce; Zarządzanie projektami w energetyce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/akademia-energetyki/Strony/default.aspx. (mail: podyplomowe@sgh.waw.pl; tel: +48 22 564 77 77).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry