Polscy adwokaci w Auschwitz 1940-45 - seminarium naukowe

Ogólnopolskie seminarium naukowe „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945” odbędzie się 3 czerwca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Na seminarium zapraszają Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Organizacja seminarium naukowego wiąże się z przygotowaniem, w ramach współpracy zainicjowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, publikacji monograficznej „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik bibliograficzny”. Książka ta przybliża sylwetki 204 polskich adwokatów więzionych i zamordowanych w nazistowskim obozie zagłady Auschwitz. Bogata bibliografia i zawarte w publikacji szkice historyczne dają bardzo cenne i przejmujące świadectwo zarówno o losach poszczególnych polskich adwokatów okresu międzywojennego, jak i całego środowiska Polskiej Palestry, zaangażowanej w życie publiczne II Rzeczpospolitej oraz w walkę Państwa Podziemnego z okupantem.

Publikacja jest pierwszym opracowaniem poświęconym określonej grupie zawodowej, której przedstawiciele byli ofiarami obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Z ramienia Adwokatury uczestnikami seminarium będą m.in. przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z jej prezesem adw. Andrzejem Zwarą, członkowie NRA oraz przedstawiciele jej Komisji, członkowie Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, a także dziekani i przedstawiciele poszczególnych okręgowych rad adwokackich wraz z dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Grzegorzem Majewskim. Z ramienia środowiska sędziowskiego w seminarium wezmą udział m.in. aktualni i byli prezesi Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Krakowie.

W ramach seminarium z ramienia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau głos zabiorą: dr Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum oraz dr Jerzy Dębski, który jednocześnie poprowadzi zasadniczą część seminarium, m.in. przybliżając, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, sylwetki wybranych polskich adwokatów więzionych w Auschwitz.

Z ramienia Ośrodka Badawczego Adwokatury głos zabiorą: adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor Ośrodka oraz adw. Jan Kuklewicz, zastępca dyrektora Ośrodka.

Seminarium odbędzie się  w sali konferencyjnej im. Henryka Krajewskiego, znajdującej się na pierwszym piętrze w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49. Początek o godzinie 12.00.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/