Polska-Ukraina: poznajmy pracę naszych kancelarii

Program, dzięki któremu adwokaci z Ukrainy poznają pracę polskich kancelarii a polscy adwokaci pracę kancelarii ukraińskich, powstaje na podstawie umowy współpracy zawartej między Naczelną Radą Adwokacką a Radą Adwokacką Miasta Kijowa. 

Niebawem minie rok, kiedy grupa adwokatów z Polski stanęła na Placu Niepodległości w Kijowie, gdy toczyły się tam jeszcze walki uliczne. Czas ten wykorzystany został na zbudowanie fundamentów dla nowej współpracy samorządów adwokackich Polski i Ukrainy. Szereg spotkań, jakie odbyły się zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie zaowocowały podpisaniem, pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką, a Radą Adwokacką Miasta Kijowa Umowy o współpracy.

Porozumienie nakreśla ramy wymiany doświadczeń, organizacji praktycznych i naukowo-edukacyjnych spotkań, staży, kursów lub szkoleń, służących podwyższaniu kwalifikacji adwokatów i aplikantów adwokackich lub osób przygotowujących się do wykonywania zawodu adwokata, a także pozyskiwania wiedzy i doświadczenia w zakresie systemu organizacji i działalności adwokatury i organizacji samorządu adwokackiego. Znaczący wkład w podpisanie umowy mieli: Prezes NRA Adw. Andrzej Zwara oraz V-ce Prezes NRA Jacek Trela.

Koordynatorami, odpowiedzialnymi za wykonanie umowy, wyznaczeni zostali z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej adwokaci: adw. Justyna Mazur, adw. Jarosław Szczepaniak oraz adw. Piotr Osiewacz.

Obecnie trwają prace, mające na celu przygotowanie cyklu szkoleń dla grupy adwokatów z Ukrainy i Polski. Adwokatów, chcących przyjąć do swoich kancelarii Koleżanki i Kolegów z Ukrainy oraz Tych wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w szkoleniu u naszego wschodniego sąsiada, prosimy o przesłanie właściwej wersji wypełnionego Formularza na adres: jasz@advocatus.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału w „Polsko-Ukraińskim Programie szkolenia adwokatów” w roli zarówno gospodarzy, ukazujących zasady funkcjonowania kancelarii adwokackich w Polsce, jak również gości poznających pracę adwokatów na Ukrainie. Bliższe informacje o Programie zostaną podane już niebawem na stronie Serwisu oraz przekazane do Okręgowych Rad Adwokackich.

Koordynatorzy Programu:

Adw. Justyna Mazur

Adw. Jarosław Szczepaniak

Adw. Piotr Osiewacz

 

(Zobacz formularz dla szkoleń w Polsce)

(Zobacz formularz dla szkoleń na Ukrainie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry