Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw. Konferencja w październiku


"Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" to temat konferencji organizowanej już po raz 13. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Dzieci Niczyje) wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz m.st. Warszawa. Konferencja odbędzie się 24-25 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Tematem przewodnim konferencji jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.

Podczas tegorocznej edycji konferencji będzie miał miejsce panel dyskusyjny "Prawna reprezentacja dziecka". Celem tego panelu ma być refleksja na temat roli kuratora procesowego przede wszystkim w postępowaniu karnym oraz odpowiedź na pytanie, jak powinny wyglądać regulacje prawne w tym zakresie, jak obecnie wygląda rzeczywistość dot. pełnienia tej roli, co będzie pomocne w lepszym wykonywaniu tej funkcji itd. 

Wśród prelegentów tegorocznej konferencji znajdują się m.in. prof. Arnon Bentovim, John Carr, Bragi Gudbrandsson, prof. Michael Lamb, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska.

Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty.

Konferencja organizowana jest corocznie od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje),  Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. 

Program oraz rejestracja na stronie Fundacji (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/