Porozumienie w sprawie praktyk aplikanckich w sądach i prokuraturze na rok 2024

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2024 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Porozumienie podpisali 22 listopada 2023 r. adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości.

Porozumienie ma na celu stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających aplikantom adwokackim zapoznanie się z zakresem działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Szkolenia obejmować będą zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Prowadzić je będą sędziowie oraz prokuratorzy. Prowadzących zajęcia wskazują prezesi sądów apelacyjnych spośród sędziów sądu apelacyjnego, prezesi sądów okręgowych spośród sędziów sądów okręgowych i sądów rejonowych, prokuratorzy okręgowi spośród prokuratorów prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych.  

Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych (45 minut) teorii (przy czym 12 godzin jest przeznaczonych na działanie sądownictwa powszechnego, a 6 godzin - na działania prokuratury) i pół roku zajęć praktycznych - pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w prokuraturze.
Zajęcia te obejmują do 50 dni roboczych w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych dziennie, zgodnie z harmonogramami szkoleń opracowywanych przez okręgowe rady adwokackie.

 

(porozumienie i ramowy program szkolenia)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski