Posiedzenia komisji CCBE – sprawozdania

Poniżej publikujemy sprawozdania adw. Anny Masioty, członka Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA z posiedzeń komisji CCBE w Brukseli (Training Committee i International Legal Services Committee) z dnia 22 czerwca 2016 r.


czytaj sprawozdanie nr 1

czytaj sprawozdanie nr 2

czytaj sprawozdanie nr 3

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry