Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych – zaproszenie

W obliczu narastającego zagrożenia bezpieczeństwa coraz poważniejszym problemem będzie kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Zagadnienie to będzie omawiane podczas konferencji, organizowanej w dniach 16-17 listopada w Warszawie przez Wydział Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz przez Polskie Stowarzyszenie Poligraferów.

Poza sesjami plenarnymi planowane są w trakcie konferencji warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom szczegółowym, m.in. profilowaniu psychologicznemu sprawców aktów terroru, pozyskiwaniu informacji w Internecie, wykorzystaniu badań poligraficznych do pozyskiwania informacji czy też technikom prowadzenia przesłuchań i wywiadów.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: swps.pl 

Czytaj zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/