Prawa pacjentek – bez znieczulenia. Zaproszenie na konferencję NRA

O przysługujących, przestrzeganych i naruszanych prawach pacjentek rozmawiać będą uczestnicy konferencji naukowej, która odbędzie się 27 maja br. we Wrocławiu. Dyskusja pod znamiennym tytułem „Prawa pacjentek – bez znieczulenia”, zgromadzi ekspertki i ekspertów na co dzień zajmujących się tym zagadnieniem.

W dyskusji mowa będzie o naruszaniu praw pacjentek w kontekście praw reprodukcyjnych, o prawie kobiet do świadczeń zdrowotnych, do opieki okołoporodowej, poszanowania intymności i godności. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nt. praw pacjentek i wytycznymi Rady Europy. Konferencję organizuje Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Honorowy patronat bjęła Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu. 

- Prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce są bez wątpienia naruszane. Na konferencji będziemy dyskutować o tym jak je chronić i umacniać ich przestrzeganie. Kobiety ciężarne i rodzące są szczególnie narażone na łamanie praw człowieka. Brak dostępu pacjentki do znieczulenia, kiedy nie ma przeciwskazań zdrowotnych, stanowi nieludzkie i poniżające traktowanie, które w XXI w. nie powinno mieć miejsca. W Polsce niestety zdarza się to zbyt często, na co wielokrotnie wskazywał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlatego tak ważne jest uświadamianie kobietom O przysługujących im prawach. Adwokatura poprzez tę konferencję włącza się w kampanię edukacyjną, poszukując również rozwiązań tej sytuacji. – tłumaczy adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA

Do udziału w konferencji zachęca również adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA. - Podczas konferencji z pewnością odniesiemy się do zagadnień dotyczących pełnej diagnostyki i badań prenatalnych, a także do sygnalizowanych nam wątpliwości pacjentek dotyczących dokumentacji jaką zobowiązane są podpisywać podczas przyjęcia do szpitala przed porodem. Chcemy otwarcie rozmawiać o prawie do sprzeciwu od orzeczeń lekarskich stwierdzających brak podstaw do przerwania ciąży, także w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Występujący w panelach praktycy, w tym sędziowie i adwokaci, będą odnosić się także do kwestii dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w przypadku naruszenia praw pacjentek. – mówi.

Udział w konferencji potwierdziły m.in: Krystyna Kozłowska, p.o. Rzeczniczki Praw Pacjenta, r.pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, kierownik Wydziału w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, adw. Monika Gąsiorowska, członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. dr Anna Malicka-Ochtera.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w budynku Starej Giełdy we Wrocławiu (Plac Solny 16).

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 maja 2017 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników). Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

czytaj program 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/