„Prawo a nowe technologie” - V Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich

V Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich „Prawo a nowe technologie” odbyła się 21 września 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Temat stanowi swoiste uzupełnienie zagadnień omawianych w ramach aplikacji adwokackiej, jako aktualne zagadnienie w praktyce zawodowej aplikantów i adwokatów w zmieniającym się świecie.

Głównym organizatorem konferencji była Naczelna Rada Adwokacka, współorganizatorem Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, a organizatorem wykonawczym i pomysłodawcą Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

W imieniu organizatorów konferencję otworzyli adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Dorota Kulińska – kierownik szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej oraz apl. adw. Maria Kozłowska i apl. adw. Piotr Wojciechowski z Samorządu Aplikantów Izby Warszawskiej.

Merytoryczną część konferencji rozpoczął wykład prof. dr hab. Piotra Płoszajskiego – profesora SGH pt. „Czwarta rewolucja przemysłowa: czas nowych zwycięzców i nowych przegranych”.

Podstawowym założeniem konferencji było zapewnienie merytorycznego i czynnego udziału aplikantów z całej Polski poprzez przeprowadzenie w pierwszej kolejności Konkursu Abstraktów, a następnie Konkursu Wystąpień.

Do Konkursu Abstraktów zgłoszone zostały abstrakty z 8 Izb adwokackich z Polski (z Katowic, Kielc, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry), spośród których wybrano 15 najlepszych.

Konferencja składała się z 3 paneli tematycznych:

  1. Prawnik w świecie innowacyjnych technologii, czyli new tech law sensu stricto
  2. Prawo własności intelektualnej w erze NewTech
  3. Czego sala sądowa nie widziała 5 lat temu? Wpływ rozwoju technologicznego na przebieg postępowania

W ramach każdego panelu 15-mintowe wystąpienia wygłosiło po 5 aplikantów adwokackich, wyłonionych przez jury w Konkursie Abstraktów:

Panel 1 -  Prawnik w świecie innowacyjnych technologii, czyli new tech law sensu stricto

1) Anita Jamróz (Wrocław) - Współczesne możliwości sztucznej inteligencji a ich prawne aspekty

2) Mariusz Kociszewski (Warszawa) - Nowoczesne metody identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów instytucji

3) Justyna Węglińska (Warszawa) - Inżynieria prawa, czyli era smart contracts

4) Tomasz Opar (Warszawa) - Wpływ metodyki zarządzania projektem na kształt stosunku zobowiązaniowego i rolę pełnomocnika w projekcie informatycznym

5) Dominika Bielecka (Katowice) - Czy polski rynek innowacji finansowych zatrzyma się na Innovation Hub? Prototyp polskiej finansowej piaskownicy regulacyjnej a brytyjskiej cross-sectoral sandbox

Panel 2 -  Prawo własności intelektualnej w erze NewTech

1) Aleksandra Burda-Kiryłło (Warszawa) - Prywatna cenzura czy prywatyzacja egzekucji prawa – prawo własności intelektualnej w interpretacjach gigantów technologicznych

2) Radosław Radwan (Warszawa) - Systemy godziwej rekompensaty wobec postępu technologicznego

3) Paweł Milart (Warszawa) - Prawnoautorska ochrona kodu źródłowego

4) Martyna Rzeczkowska (Warszawa) - Twórca kontra robot – czy rozwój sztucznej inteligencji pozbawi twórców ochrony prawnoautorskiej?

5) Maciej Niezgoda (Warszawa) - Kodeks Etyki dotyczący wdrażania i korzystania ze sztucznej inteligencji – kierunki rozwoju prawodawstwa dotyczącego SI w Unii Europejskiej

 

Panel 3 - Czego sala sądowa nie widziała 5 lat temu? Wpływ rozwoju technologicznego na przebieg postępowania

1) Aleksandra Śmigiera (Warszawa) - Portfel elektroniczny dla prokuratora? O Bitcoinie i innych kryptowalutach jako przedmiocie zabezpieczenia w postępowaniu karnym. Depozyt adwokacki a waluty elektroniczne – sytuacja obrońcy w rzeczywistości prawnokarnej

2) Mateusz Wdowiak (Wrocław) - Udział strony w postępowaniu cywilnym za pomocą komunikatorów internetowych

3) Ewa Bratkowska (Poznań) - Egzekucja z Bitcoina - zagadnienia praktyczne

4) Aleksandra Połatyńska (Warszawa) - Dowody w blockchainie - science fiction czy niedaleka przyszłość postępowania dowodowego?

5) Kamil Bechta (Warszawa) - Sztuczna inteligencja jako narzędzie wsparcia procesu podejmowania rozstrzygnięcia sądowego na podstawie wybranych porządków prawnych – „Sędzia Herkules” czy „Komputer Herkules”?

Do każdego panelu został zaproszony ekspert – wybitny specjalista w swojej dziedzinie, który podsumował wygłoszone wystąpienia aplikantów oraz prowadził dyskusję z uczestnikami Konferencji. Wszyscy eksperci są adwokatami praktykującymi w renomowanych kancelaria prawnych z biurami w kilku miastach w Polsce.

Zaproszonymi ekspertami byli (wg. kolejności paneli): adw. Krzysztof Wojdyło – kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k.; adw. Maciej Ślusarek – kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy; adw. Wojciech Jarosiński – kancelaria Maruta Wachta sp.j.

Laureatkami Nagrody Głównej – vouchera na bilety lotnicze, ufundowanej przez Partnerów Merytorycznych Konferencji, zostały (w kolejności paneli):

1. apl. adw. Justyna Węglińska (Izba warszawska)
2. apl. adw. Martyna Rzeczkowska (Izba warszawska)
3. apl. adw. Ewa Bratkowska (Izba wielkopolska)

Partnerami Merytorycznymi Konferencji oraz fundatorami Nagrody Głównej były kancelarie Wardyński i Wspólnicy, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy oraz Maruta Wachta.

Partnerami Konferencji byli natomiast Wydawnictwo C.H. Beck, które ufundowało nagrodę dla wszystkich aplikantów-prelegentów w postaci komentarzy do kodeksów; Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej oraz Młoda Palestra – Czasopismo Aplikantów Adwokackich. Sponsorem była kancelaria karniści.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry