Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne - konferencja

„Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne” to temat konferencji, na którą zapraszają Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbędzie się 3 czerwca w Warszawie. 

Program merytoryczny, przygotowany przez Radę Naukową Konferencji pod przewodnictwem prof. dr hab. Fryderyka Zolla, koncentruje się w szczególności na kwestii skutków naruszenia zobowiązania oraz problematyce związanej z nowatorskimi technologiami i dekonstrukcją prawa cywilnego.

Konferencja ta poruszy istotne, z punktu widzenia środowisk prawniczych, problemy praktyczne: niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, zastąpienia istniejącego prawa rzeczowego prawem dostępu i formy czynności prawnych w dobie digitalizacji, jak również nakreśli kierunki zmian w prawie spadkowym.

Nowatorska formuła planowanej konferencji zakłada, iż jej część stanowić będzie moduł warsztatowy, którego celem jest prezentacja praktycznego funkcjonowania instytucji prawa zobowiązań na przykładzie wyroku SN z dnia 24 czerwca 2014 roku, sygn. ICSK 392/13.

Do udziału w dyskusjach panelowych zaproszenie przyjęli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Wojciech Katner, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, prof. dr hab. Karol Weitz, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Adam Olejniczak oraz prof. UW dr hab. Jacek Wierciński. Udział w konferencji zapowiedzieli również sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Bliższe informacje dotyczące konferencji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Notariuszy RP, ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel. 22 827 13 45; Fax 22 827 01 94 pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, strona internetowa www.rejent.com.pl adres e-mail: snrp@rejent.com.pl

(zobacz program konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry