Prawo i medycyna po raz drugi - zaproszenie

II edycja Śląskiej Konferencji Medyczno - Prawnej odbędzie się 24 kwietnia w Katowicach. Debata dotyczyć będzie opiniowania w sprawach błędów medycznych, etyki w zawodzie lekarza i adwokata, a także transplantologii oraz problematyki z zakresu różnicowania płci z punktu widzenia lekarza i prawnika oraz finansowania świadczeń medycznych.

Do udziału w Konferencji zaproszono znakomitych gości, w tym podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igora Radziewicza-Winnickiego, wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandrę Skowronek, Ewę Momot - dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wielu znanych uczonych.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Piotr Kruszyński, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert specjalizujący się w postępowaniu karnym.

Dla chętnych uczestników konferencji zostaną przeprowadzone w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego warsztaty z zakresu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku, z podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz z symulacji medycznej. Zainteresowani goście będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, która m.in. realizuje działalność usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Na konferencję zapraszają Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Samorząd Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach oraz Śląską Izbą Lekarską w Katowicach. Początek o godz. 9.00 na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Medyków 18.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n med. Przemysław Jałowiecki i JM Rektor UŚ prof. dr hab. Wiesław Banyś.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem udziału jest wypełnienie (online) do dnia 15 kwietnia 2015 r. formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.

W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Informacja o braku wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl/


https://www.facebook.com/lekarzeprawnicy


(zobacz program konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski