"Prawo medyczne w obliczu zmian" – 8 września

Konferencja naukowa "Prawo medyczne w obliczu zmian" odbędzie się 8 września na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Współorganizatorami są: Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Naczelna Izba Lekarska. 

Program wydarzenia


10.00-10.15 Wystąpienie Ministra Zdrowia
dr Konstanty Radziwiłł

10.15-11.00 Dwugłos o klauzuli sumienia
ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS

11.00-11.20 Wyrok TK z 7-10-2015 – propozycja zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w Kodeksie Etyki Lekarskiej
dr hab. Michał Królikowski, prof. UW

11.20-11.40 Samorządy zawodów zaufania publicznego – art. 17 Konstytucji RP – perspektywy
prof. dr hab. Marek Chmaj SWPS

11.40-12.00 Tajemnica lekarska – nowa odsłona
prof. dr hab. Jacek Sobczak SWPS

12.00-12.20 Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia w zawodzie lekarza
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska SWPS

12.20-12.40 Jak lekarze i lekarze dentyści oceniają warunki swojej pracy
dr hab. Romuald Krajewski, prof. UR

Dyskusja i przerwa

14.00-14.20 O odmowie i zaniechaniu leczenia
dr hab. Monika Urbaniak UMP

14.20-14.35 Bezpieczeństwo prawne lekarzy – postulaty Kongresu Prawników Wielkopolski
dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

14.35-15.00 Pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza przez sądy karne i sądy lekarskie oraz w oparciu o orzeczenia wydane za granicą
dr Paweł Kowalski SWPS

15.00-15.15 Odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego za niewykonanie szczepienia obowiązkowego
dr Agnieszka Fiutak SWPS

15.15-15.30 Nadużycia seksualne i ich kwalifikacja w praktyce sądów lekarskich
mgr Paulina Tomaszewska NIL

15.30-16.00 Dyskusja

16:00 Podsumowanie konferencji
dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, dr Maciej Hamankiewicz, lek. Grzegorz Wrona

Wydarzenie ma charakter zamknięty. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Adres: przy ul. Chodakowskej 19/31 w Warszawie.

Kontakt: e-mail: konferencja.medyczna@swps.edu.pl

Członkowie organów odpowiedzialności zawodowej oraz pracownicy izb lekarskich proszeni są o kontakt z biurem NROZ: e-mail: ewa.nowosielska@hipokrates.org

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/