Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.

Ogólnopolska konferencja „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” odbędzie się 18 maja w Warszawie. 

Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych? Na te i inne tematy rozmawiać będą uczestnicy konferencji, organizowanej w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka prowadzenia psychoterapii zgodnie z prawem i etyką.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są: adwokaci, radcy prawni, psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy. 

Organizatorzy zachęcają so nadsyłania abstraktów w obszarach tematycznych, obejmujących takie zagadnienia jak:

prawa i obowiązki psychologa, psychoterapeuty
etyka w zawodach psychologa, psychoterapeuty
prawa pacjenta w gabinecie psychoterapeutycznym
zmiany w Prawie medycznym – tworzenie kategorii szpitali, ustawa o poz.

Planowane są 4 sesje plenarne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą drukowane w całości w publikacji pokonferencyjnej. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń (max 1 strona A4) do dnia 01.03.2017 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.

W zgłoszeniu pracy nalezy podać następujące informacje:

imię i nazwisko autora/autorów,
tytuł,
afiliacja (pełna nazwa instytucji),
dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,


Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Lista prelegentów zostanie opublikowana po zamknięciu zgłoszeń – po 15.3.2017 r.

Istnieje możliwość przesłania tekstu do publikacji, bez udziału w konferencji w charakterze prelegenta. Artykuły prosimy wysyłać do dr Agnieszki Fiutak na adres mailowy: afiutak@swps.edu.pl.

Efektem konferencji będzie wydanie monografii dotyczącej problematyki prawa w psychologii i medycynie. Artykuły do publikacji należy przesłać do 1.5.2017 r.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy do 15.4.2017 r. i dokonać opłaty konferencyjnej.


Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 150 zł.

Podana kwota obejmuje: udział w sesji naukowej, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Opłata konferencyjna dla studentów wynosi 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, certyfikat, bufet kawowy. Dla studentów Uniwersytetu SWPS udział w konferencji jest bezpłatny, tyko po wypełnieniu formularza.

Limit miejsc bezpłatnych ograniczony do 50.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed datą wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.

Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A.

17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika z dopiskiem „Prawo w psychologii”.

Szczegółowy program oraz formularze udziału znajdują się na stronie konferencji (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry