Prawo żeglugi morskiej - konferencja

IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, poświęcona "Prawu żeglugi morskiej", odbędzie się 26 lutego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Przygotowana została we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Celem spotkania jest debata o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej i studentów różnych ośrodków akademickich w Polsce.

  

Podczas konferencji omawiane będą m.in. zagadnienia związane z charakterem prawnym statku morskiego, instytucji aresztu statku czy odpowiedzialności za jego eksploatację. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w dyskusji dotyczącej przewozu i korzystania ze statku. Poddane analizie będą też regulacje w obszarze ubezpieczeń morskich, w tym ubezpieczenia frachtu, paliwa oraz załogi i pasażerów.


Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Formularz znajduje się na stronie www.prawo-morskie.pl

 

(Zobacz program konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/