Prezes NRA na Europejskim Kongresie Samorządów

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządów 5 maja w Krakowie. Wystąpił w bloku tematycznym, dotyczącym wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Samorządy terytorialne w Polsce są zobowiązane do przygotowania co najmniej raz w roku tzw. wieloletniej prognozy finansowej.  Analiza Banku Światowego, opracowana dla polskiego Ministerstwa Finansów pokazała, że prognozy te nie zawsze spełniają właściwe sobie cele i założenia. Podczas debaty rozmawiano o sposobach poprawy jakości prognoz finansowych, z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów europejskich.

Moderatorem panelu, w którym wystąpił prezes Zwara był Janusz Kot, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Debatę otworzyła prezentacja Mariny Wes, dyrektor na Polskę Banku Światowego. Panelistami byli również Radosław Kudła, członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., Lesław Fijał, skarbnik Miasta Krakowa oraz Serhij Koszaruk, zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej na Ukrainie.

Adw. Zwara omawiał potrzebę zawierania planowania przestrzennego w prognozach finansowych. Wskazał, że obecnie nie ma odpowiednich przepisów, które zobowiązywałyby gminy do określenia kiedy dana inwestycja zostanie zrealizowana. Dlatego istotne jest harmonizowanie planowania przestrzennego z planowaniem finansowym gminy – taką spójność postulują w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Legislacji Izby Architektów RP oraz Unia Metropolii Polskich. Powiązanie planowana przestrzennego z planowaniem finansowym – jak podkreślał w czasie wystąpienia adw. Zwara – jest bardzo istotne zarówno dla gminy, jak i dla potencjalnych inwestorów. Prelegent zwrócił też uwagę, że harmonijne współistnienie tych planów deformowane jest przez rozwój rozproszonej zabudowy. Władze gminy poddawane są potem społecznej presji, by dołączyć do już istniejącej zabudowy infrastrukturę techniczną, której nie było ani w planie miejscowym, ani w wieloletniej prognozie finansowej. Adw. Zwara przypomniał, że w procedowanym właśnie w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw postuluje się przyjęcie zasady, by wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe było wówczas, gdy w dniu składania wniosku istniałaby w danym miejscu infrastruktura techniczna. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry