Problemy i wyzwania współczesnej legislacji - warsztaty 10 czerwca

„Problemy i wyzwania współczesnej legislacji” to temat warsztatów, które odbędą się 10 czerwca 2022 w Warszawie w formie stacjonarnej.

Warsztaty są organizowane przez Studenckie Koło Naukowe FORUM Kozminski Law Students Association afiliowane przy Prawniczym Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym działające w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Partnerem strategicznym została Fundacja Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica.

Patronat honorowy objął dr hab. Krzysztof Szczucki Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Patronat merytoryczny objęła Naczelna Rada Adwokacka.

Warsztaty są skierowane do studentów prawa oraz kierunków pokrewnych i aplikantów adwokackich. Uczestnicy będą mieli możliwość w trakcie I części wysłuchać wykładów specjalistów zajmujących się procesem legislacyjnym, II część poświęcona będzie zajęciom praktycznym, w szczególności z tworzenia oraz redagowania aktów wewnętrznych.

Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Dworku Ksawerów mieszczącego się w Warszawie przy ul. Ksawerów 13.

Osoby zainteresowane uczestnictwem uprzejmie prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz zgłoszeniowy) do dnia 2 czerwca 2022 r. lub przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: 43814@kozminski.edu.pl

 

Planowany program ramowy Warsztatów:

10 czerwca 2022 r.

09:00-09:30 – rejestracja uczestników

09:30-10:00 – rozpoczęcie

10:00-10:45 – Wykład inauguracyjny dr hab. Krzysztofa Szczuckiego Prezesa Rządowego Centrum Legislacji pt. „Rola Rządowego Procesu Legislacyjnego w procesie udziału Rządu w zakresie tworzenia prawa.”

10:45-11:30 – Wykład Adama Zielińskiego – Dyrektora Departamentu Prawa Rolnego i Środowiska w RCL

11:30-12:15 – Wykład dr Piotra Kędziory – Dyrektora Biura Legislacyjnego Sejmu RP

12:15-12:30 – przerwa kawowa

12:30-13:15 – Warsztaty poprowadzone przez prof. ALK dr hab. Aleksandra Maziarza, Członka Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA polegające na stworzeniu samodzielnie rozporządzenia/ustawy na zadany temat.

13:15-14:15 – obiad

14:15-14:45 – zakończenie, rozdanie dyplomów

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry