Problemy konsumenta na rynku finansowym - konferencja w Sejmie

„Problemy konsumenta na rynku finansowym” to temat międzynarodowej konferencji, na którą zapraszają stowarzyszenia konsumenckie 7 października w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie. Wydarzenie patronatem objął wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie obserwowanych nadużyć wobec konsumentów, przedsiębiorców i wszystkich klientów na rynku finansowym oraz ich skutków społecznych, a także stosowanych rozwiązań w prawodawstwie i orzecznictwie państw europejskich.

Zaproszono 22 prelegentów, w tym 10  gości zagranicznych. Głos zabiorą przedstawiciele m.in.:

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Rzecznika Finansowego,
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Fundacji Jesteśmy Zmianą,
Kancelarii prowadzących pozwy sądowe,
Stowarzyszenia SBB oraz Pro Futuris,
oraz zagraniczni goście reprezentujący stowarzyszenia z Wielkiej Brytanii, Grecji, Cypru, Węgier, Islandii, Hiszpanii, Bośni i Hecregowiny, Ukrainy oraz Włoch.

Na konferencji zostaną poruszone m.in. tematy:

Waloryzacja kredytów w praktyce – ewolucja linii orzeczniczej,
Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39,
Polityczne skutki braku ustawowego rozwiązania problemu toksycznych kredytów,
Wpływ kursu waluty obcej na wykonanie zobowiązań w pieniądzu krajowym,
Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych,
oraz odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem zagranicznych gości „Rozwiązanie problemów konsumenta na rynkach finansowych w Europie„

Szczegóły oraz agenda na stronie: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/