Propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce - konferencja

"Propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce" to temat ogólnopolskiej konferencji, na którą zaprasza Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 11-12 czerwca. Debata odbędzie się w ramach cyklu "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo". 

Konferencja zaplanowana jest jako płaszczyzna dyskusji o możliwościach poprawy jakości i poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, mieszczących się w konstytucyjnych ramach, przy poszanowaniu niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. 

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele nauki i praktyki. Materiały z konferencji będą opublikowane w formie książkowej przez Oficynę Wydawniczą AFM. 

Konferencja będzie miała miejsce w kampusie uczelni przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, w Krakowie.

Rejestracja odbywa się on-line

(przejdź do strony rejestracji)

Językiem konferencyjnym dla wszystkich sekcji z wyjątkiem sekcji "Art in foreign language education" jest język polski. Sekcja "Art in foreign language education" obraduje w języku angielskim.

Wskazówki odnośnie przygotowania tekstów dostępne są na stronie Wydawnictwa http://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/

Teksty referatów do publikacji będą przyjmowane wyłącznie podczas rejestracji w dniu konferencji.

Rada Programowa konferencji decyduje o kwalifikacji referatów. Uczestnicy zostaną poinformowani o kwalifikacji do dnia 14 maja 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł.

(strona konferencji)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry