Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) - szkolenie dla adwokatów i aplikantów

Bezpłatne szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Polski w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) odbędzie się 28 czerwca br.

W czerwcu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła przetarg na opracowanie i organizację szkoleń dla prawników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) na szczeblu Unii Europejskiej.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wraz z Europejską Fundacją Prawników (ELF) złożyły wspólny wniosek o zorganizowanie takich szkoleń i uzyskując wysoką ocenę Komisji zostały wybrane do ich realizacji.

W pierwszych dwóch etapach opracowano program szkoleniowy i podręczniki szkoleniowe.

Obecnie projekt przechodzi do trzeciego i ostatniego etapu, tj. szkoleń dla prawników, obejmujących istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML-CTF), takich jak tajemnica zawodowa, ocena ryzyka, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne.

Seminarium online dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Polski odbędzie się w języku angielskim w dniu 28 czerwca 2021 roku (przewidywane godziny 9:00 – 13:00).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywy udział w szkoleniu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa (ogólny, nie spersonalizowany ze względu na dużą liczbę uczestników). Bliżej daty szkolenia uczestnicy otrzymają od organizatorów dodatkowe dokumenty i instrukcje dotyczące połączenia, natomiast po szkoleniu otrzymają prezentacje.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza (pobierz formularz) aplikacyjnego w terminie do dnia 1 czerwca  2021 roku wyłącznie mailowo na adres: info@nra.pl  

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniach, organizatorzy przewidują selekcję zgłoszeń.

 

Więcej informacji o tym projekcie na stronach:

(przejdź do strony)

(przejdź do strony ELF)

(przejdź do strony CCBE)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry