Przyszłość ludzkości: inżynieria genetyczna - seminarium UIA


UIA zaprasza na seminarium internetowe „Przyszłość ludzkości: inżynieria genetyczna, CRISPR i nie tylko”, które odbędzie się 7 i 8 kwietnia 2021 roku.

Podczas seminarium szczególny nacisk zostanie położony na przepisy i regulacje, w tym dotyczące opieki medycznej, eksperymentów, praw własności intelektualnej i komercjalizacji technologii.

Zaprezentowane zostaną trzy panele. Pierwszy poruszy aspekty naukowe, drugi skupi się bezpośrednio na interesach praktyków w sektorach handlowym i przemysłowym, zaś trzeci zajmie się najważniejszymi wyzwaniami, jakie inżynieria genetyczna stawia przed społeczeństwem: etyką i prawem.

  • SESJA NR 1 - Nauka i technologia – środa, 7 kwietnia 2021 roku w godz. 15:00 - 16:15 
  • SESJA NR 2 - Przemysł, medycyna i patenty – środa, 7 kwietnia 2021 roku w godz. 16:45 - 18:00
  • SESJA NR 3 - Etyka i prawo –  czwartek, 8 kwietnia 2021 roku w godz. 16:45 - 18:00
  • SESJA NETWORKINGOWA – czwartek, 8 kwietnia 2021 roku w godz. 18:00 - 18:45

Udział w seminarium UIA jest odpłatny:

- członkowie UIA - € 80* + VAT

- pozostali uczestnicy - € 120 + VAT

Więcej informacji o seminarium, w tym program i możliwość rejestracji on-line na stronie UIA: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry