Przyszłość rozwiązywania sporów - zaproszenie na konferencję

Konferencja „Kształtowanie przyszłości rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Shaping the Future of Dispute Resolution & Improving Access to Justice), współorganizowana przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, odbędzie się 31 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja zorganizowana zostanie w Warszawie z inicjatywy i przy wsparciu IMI (International Mediation Institute), który jest organizacją non-profit, promującą wysokie standardy w Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów (ADR) na świecie. GPC Warsaw będzie jedną z ponad 30 konferencji, które odbywają się w podobnej formule na całym świecie w 2016 i 2017 roku, na prestiżowych uniwersytetach, w siedzibach sądów arbitrażowych i centrów mediacji.

Celem światowej serii konferencji GPC jest podjęcie dyskusji na temat szukania sposobów na lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz na temat jakości tych metod (postępowanie sądowe, mediacja, arbitraż) w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Konferencja składa się z czterech paneli, a paneliści nawiązując do wyników ankiet i głosowań przeprowadzanych w czasie konferencji  przy pomocy aplikacji, poruszać będą następujące zagadnienia:

- dostęp do wymiaru sprawiedliwości i systemu rozwiązywania i rozstrzygania sporów - oczekiwania i potrzeby użytkowników systemu

- w jaki sposób rynek zaspakaja obecnie potrzeby i oczekiwania związane z dostępem do wymiaru sprawiedliwości i systemem rozwiązywania i rozstrzygania sporów

- w jaki sposób system rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych może być usprawniony - przezwyciężenie trudności i wyzwań

- zapewnienie lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości: jakie działania powinny zostać podjęte i przez kogo?

Konferencja planowana jest na 120 osób i skierowana do przedsiębiorców, radców prawnych, adwokatów, sędziów, mediatorów, arbitrów, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej.

Delegaci będą mogli osobiście w czasie obrad, a także online, wziąć udział w specjalnie przygotowanej ankiecie i głosowaniu dotyczącym różnych metod rozstrzygania i rozwiązywania sporów.    

W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Sylwestrem Pieckowskim, e-mail: spieckowski@rslegal.pl lub Ewą Gmurzyńską, e-mail: gmurzynska@wpia.uw.edu.pl, tel.  +48 22 552 59 20.

Rejestracja odbywa się przez stronę http://www.mediacja.uw.edu

Więcej informacji na temat światowych konferencji GPC i GPC Warsaw znajduje się na stronach: globalpoundconference.org i warsaw2017.globalpuondconference.org.

Organizatorami i partnerami konferencji GPC Warsaw są między innymi: Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Centrum Mediacji Lewiatan oraz Centrum Mediacji Partners Polska.

Konferencja GPC Warsaw będzie organizowana we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.   

Miejsce konferencji: aula dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/