Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych - konferencja

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych” odbędzie się 1-2 czerwca w Katowicach. Organizatorami są: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny - Wydział Nauk o Zdrowiu oraz firma GPE Psychotronics.

Konferencja podtrzymuje interdyscyplinarny charakter, wzbogacony w aktualnej edycji o aspekt prawny, skupiając problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Dotyczy to tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych. Jest to znakomite forum do określenia wzajemnych zasad współpracy określonej przepisami prawa w naszym kraju.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:
• Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych - aspekt medyczny, psychologiczny i prawny.
• Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych - zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów, lekarzy oraz prawników.
• Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych - w tym medyczne i psychologiczne ograniczenia i bariery aktywności zawodowej - krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy.
• Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy.
• Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
• Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.
Opłaty:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. (wypełnij formularz)

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 480 zł.

Opłata dla studentów oraz doktorantów USWPS i ŚUM wynosi 240 zł.

Poniżej podajemy nr Konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:
• dla wpłat w PLN: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
• dla wpłat w Euro: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 15 kwietnia.

Więcej informacji nt. konferencji znajdą Państwo na stronie: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/