Quo vadis, democratia? - konferencja 26 września

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zaprasza na konferencję naukową „Quo vadis, democratia? Aktualne wyzwania dla państwa prawa.”, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r.

Konferencja jest organizowana z inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i rozpoczyna cykl Bielskich Spotkań Naukowych – Prawo w teorii i praktyce.

Konferencja zatytułowana jest „Quo vadis, democratia? Aktualne wyzwania dla państwa prawa.” Patronat nad konferencją objął m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati i Prezydent Miasta Bielska-Białej p. Jarosław Klimaszewski.

Prelegentami będą wybitni prawnicy z Warszawy, Katowic i Bielska-Białej, w tym członkowie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Wykład pt. „Adwokatura Polska jako samorząd zawodu zaufania publicznego powołany do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich w państwie prawa – osiągnięcia i wyzwania” wygłosi Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w godz. 9.00-16.00. Uczestniczyć w niej można stacjonarnie w siedzibie WSFiP w Bielsku-Białej przy ul. Czesława Tańskiego 5, bądź zdalnie po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie:

(przejdź do strony)

 Adwokaci, którzy zgłoszą swój akces i wezmą udział w konferencji otrzymają 6 punktów  szkoleniowych.

Szczegółowy program konferencji (pobierz program)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry