Raport RPO nt. działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji

Konferencja poświęcona omówieniu raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2015 roku odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie RPO przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie.

Celem spotkania będzie przedstawienie najważniejszych wniosków w zakresie przestrzegania praw człowieka, wynikających z przeprowadzonych przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytacji miejsc zatrzymań.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie udziału do 22 sierpnia na adres: p.kazimierski@brpo.gov.pl


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry