Rekrutacja na szkolenia NETPRALAT dla obrońców w sprawach karnych

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na dwa szkolenia dla obrońców w sprawach karnych “Ochrona praw osób podejrzanych w związku z tymczasowym aresztowaniem i przesłuchaniem: Praktyczne szkolenia dla obrońców” w ramach projektu NETPRALAT. Szkolenia odbędą się w marcu - 5-6-7 marca lub 12-13-14 marca.

Terminy szkoleń (należy wybrać dla siebie tylko jedną z podanych dat szkolenia)
szkolenie opcja I : 5–7 marca (12 osób)
szkolenie opcja II : 12–14 marca (12 osób)

Szczegółowy program i godziny szkoleń przy określonych datach znajdują się na stronie (zobacz stronę ze szczegółowym programem)

Zainteresowani adwokaci/tki, którzy spełniają kryteria uczestnictwa, proszeni są o przesłanie krótkiego formularza aplikacyjnego na adres e-mail: dyrektor@nra.pl.

(pobierz formularz aplikacyjny)

miejsce: online
termin zgłoszeń: 23 lutego 2021 r.

Uczestnictwo w szkoleniu jest wolne od opłat.

Celem szkoleń jest: pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych obrońców, które są niezbędne do skutecznego wykonywania ich roli zawodowej na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, a także przed formalnym wszczęciem tego postępowania, w zakresie, o jakim mowa w art 308 k.p.k., a w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych dla klientów i ochrony ich praw na etapie zatrzymania i przesłuchania.

Szkolenia koncentrują się w szczególności na doskonaleniu kompetencji prawniczych i komunikacyjnych w kontekście konsultacji obrońca-klient na etapie postępowania przygotowawczego oraz w kontekście przesłuchań na etapie postępowania przygotowawczego. Obejmują one również tematykę psychospołecznych potrzeb zatrzymanych klientów oraz współpracę z tłumaczami (w przypadku klientów zagranicznych) w odrębnych modułach.

Program szkoleń ma na celu wspieranie rozwoju aktywnej, refleksyjnej i zorientowanej na potrzeby klienta praktyki obrony karnej.

“Train the Trainer — praktyczne szkolenie dla obrońców w sprawach karnych” prowadzone w Polsce jest jednym z etapów międzynarodowego projektu NETPRALAT. Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z partnerów NETPRALAT i aktywnie uczestniczy w jego realizacji.


Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć na stronie: (zobacz stronę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry