Relacja wideo ze szkolenia NRA dla adwokatów: Reforma postępowania cywilnego

Ogólnopolskie szkolenia Naczelnej Rady Adwokackiej dla adwokatów pt: "Reforma postępowania cywilnego - nowe obowiązki stron i pełnomocników" odbyło się 8 listopada 2019 r. w Warszawie. Dla osób, które nie mogły wziąć w nim udziału, publikujemy nagranie wideo.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zmiany objęte nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. Wykładowcą był sędzia SO Grzegorz Karaś.

Nagranie zrealizowano 8 listopada 2019 r. podczas szkoleń przeprowadzonych w Warszawie. Szkolenia o tej samej tematyce zrealizowano w Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie.

(Nagranie ze szkolenia cz. 1)

(Nagranie ze szkolenia cz. 2)

(Nagranie ze szkolenia cz. 3)

(Nagranie ze szkolenia cz.4)

(prezentacja s. Grzegorza Karasia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry