Relacja z konferencji „Adwokackie HERstorie”


28 sierpnia 2021 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja „Adwokackie HERstorie. Wolność i Solidarność”. Organizatorem tego wydarzenia była Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA, zaś współorganizatorami Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Uniwersytet Gdański oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. Patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencję otworzył adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Następnie głos zabrali: adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, opiekunka Zespołu ds. Kobiet z ramienia NRA, adw. Bartosz Golejewski, dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, prof. dr hab. Wojciech Zalewski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz adw. Agnieszka Kapała-Sokalska, wicemarszałkini Województwa Pomorskiego.

Adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA odczytała  list z podziękowaniami od członkiń Zespołu za wkład pracy w jego powstanie i rozwój dla adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, pierwszej przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet, zaś prezes NRA adw. Przemysław Rosati wręczył mec. Gajowniczek-Pruszyńskiej powstały z inicjatywy Zespołu pamiątkowy medal z wizerunkami prezesek NRA - adw. Marii Budzanowskiej i adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.

W pierwszej części konferencji pt. „HERstorie: Adwokatura, Temida, Academia”  głos zabrały: adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska (wicedziekan ORA w Warszawie, pomysłodawczyni i pierwsza przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA), adw. Maria Janik (członkini ORA w Łodzi), adw. Monika Sokołowska (sekretarz ORA w Lublinie i przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA), sędzia Beata Morawiec (prezeska Stowarzyszenia Sędziów Themis), prof. Joanna Kruczalak - Jankowska (kierowniczka Katedry Prawa Handlowego WPiA UG i rzeczniczka ds. Równości na UG)i dr Iwona Dadej (adiunktka w Instytucie Historii PAN w Warszawie i pracownica naukowa Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie).

W drugim panelu poświęconym obrończyniom w procesach politycznych i wojskowych historie swoje i swoich najbliższych opowiedzieli: adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Romana Orlikowska-Wrońska - obrończynie w procesach politycznych, adw. Piotr Kona (Izba Adwokacka w Łodzi), adw. Magdalena Maciukiewicz (wicedziekan ORA w Krakowie). Głos zabrał również prof. Lech Krzyżanowski (członek Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

W ostatniej części konferencji adw. Monika Sokołowska odczytała w imieniu Komisji Konkursowej wyniki konkursu na esej „Adwokatka, która mnie inspiruje”, zaś prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wicemarszałkini Województwa Pomorskiego wręczyli obecnym zwycięzcom nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymał apl. adw. Hubert Kordos, zaś drugą - adw. Marcin Pawelec-Jakowiecki. Laureaci odczytali fragmenty zwycięskich esejów.

Konferencję prowadziła adw. Danuta Wawrowska z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku i członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

Po zakończeniu obrad, dzięki uprzejmości wicemarszałkini Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, uczestnicy konferencji mogli z przewodniczkami zwiedzić wystawę stałą „Historia Solidarności” w Europejskim Centrum Solidarności. 

Mamy nadzieję, że pierwsza edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia będzie początkiem cyklicznych spotkań i rozmów o HERstoriach. Zapraszamy także do obejrzenia nagrań z konferencji na FB Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

adw. Marta Seredyńska, członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry