Relacja z konferencji aplikantów adwokackich "Prawo w internecie"


Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie  zorganizował 23-25 listopada br. IV Ogólnopolską Konferencję Aplikantów Adwokackich „Prawo w Internecie”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie.


Partnerami Konferencji i fundatorami nagród głównych dla prelegentów i laureatów konkursu wystąpień były: kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland , kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr  i firma doradcza EY  (fundatorzy voucherów na loty dla trzech laureatów) oraz Wydawnictwo C.H. Beck  (nagrody książkowe dla wszystkich prelegentów). Koszty organizacji konferencji pokryła Naczelna Rada Adwokacka.

Tegorocznej Konferencji przyświecała idea przyznania aplikantom adwokackim, gospodarzom tego wydarzenia, decydującego głosu w dyskusji poprzez umożliwienie im czynnego udziału w Konferencji i wygłoszenie wystąpień na wybrany temat w ramach jednego z trzech paneli:
1. „Wpływ rozwoju Internetu na swobodę umów”
2. „Cyberprzestępstwa w perspektywie krajowej i transgranicznej”
3. „Nadążyć za postępem - czyli o potrzebie wprowadzenia nowych przepisów unijnych i krajowych regulujących funkcjonowanie Internetu.”

Wydarzenie przyciągnęło licznych pasjonatów zarówno prawa cywilnego, jak i prawa karnego oraz prawa europejskiego. W wyniku przeprowadzonego w trybie otwartym dla wszystkich aplikantów adwokackich konkursu abstraktów, jury składające się z adw. Ady Czapli, adw. Doroty Kulińskiej, adw. dra hab. Wojciecha Machały, adw. dra Pawła Marcisza, adw. dra Kamila Szmid i adw. Marty Tomkiewicz, spośród 39 nadesłanych zgłoszeń (z ośmiu różnych izb adwokackich w Polsce) wyłoniło 15 najlepszych abstraktów.

W dniu Konferencji laureaci konkursu wygłosili 15-minutowe wystąpienia. Każdy z trzech paneli kończyło wystąpienie eksperta, który podsumował referaty i podzielił się praktycznymi doświadczeniami z zakresu swojej specjalizacji.
Zaproszonymi ekspertami byli Pani Mecenas adw. Agnieszka Wiercińska-Krużewska – senior partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Pan

Tomasz Dyrda – partner w firmie doradczej EY oraz Pan Mecenas r. pr. Tomasz Zalewski – partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Dodatkową rolą ekspertów było wyłonienie laureatów konkursu wystąpień w ramach każdego z paneli. Ocenie podlegały zarówno walory merytoryczne, jak i oratorskie wygłoszonego referatu.

Nagrody główne w postaci voucherów na loty Liniami Lotniczymi LOT o wartości po 1600 zł dla każdego laureata otrzymali:
•    apl. adw. Klaudia Radwańska za wystąpienie pt. "Cywilnoprawna kwalifikacja umowy mającej za przedmiot jednostki kryptowaluty - umowa sprzedaży, zamiany czy umowa nienazwana" (panel cywilny);
•    apl. adw. Krzysztof Fila za wystąpienie pt. „Cyberprzestępczość a możliwość wprowadzenia dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego" (panel karny)
•    apl. adw. Aleksandra Lisicka za wystąpienie pt. „Cyberataki - jak na nie odpowiedzieć, aby było to zgodne z prawem" (panel varia).

Wszystkim aplikantom-prelegentom serdecznie gratulujemy świetnych wystąpień. Dziękujemy licznie zgromadzonym słuchaczom, ekspertom oraz partnerom i sponsorom, bez których organizacja Konferencji byłaby niemożliwa.
Fotorelacja z Konferencji jest już dostępna na fanpage’u Samorządu na Facebook’u: (zobacz link)

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Aplikantów Adwokackich już za rok!
Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry