Rola biegłego sądowego w zmienionej procedurze karnej – zaproszenie

„Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sadowych” – to temat konferencji współorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką 24 marca w Warszawie.

Konferencja ma na celu znalezienie rozwiązań, które wspomogą przedstawicieli stron procesowych w doborze biegłych sądowych do prowadzonych postepowań oraz prezesów sądów w tworzeniu list biegłych sądowych.

Na konferencji m.in. przedstawione zostaną wyniki badań oczekiwań środowisk prawniczych odnośnie kompetencji biegłych sądowych. Swoimi doświadczeniami podzielą się też eksperci z Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, gdzie proces kontradyktoryjny funkcjonuje od wielu lat.

Organizatorzy przewidują opracować publikację pokonferencyjną wraz z raportem z badań o oczekiwaniach środowisk prawniczych odnośnie kompetencji biegłych sądowych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny zarejestrować się na stronie: http://www.forensicwatch.pl/konferencja.html

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i/lub specyfika wykonywanego zawodu.

Organizatorami konferencji są Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA, Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry