Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym - konferencja 12 grudnia


Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym, która odbędzie się 12 grudnia 2020 r. w formie zdalnej przez platformę Zoom.

Patronat nad konferencją objął Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela.

Sejm i Senat w Polsce, Izba Gmin i Izba Lordów w Wielkiej Brytanii czy Zgromadzenie Narodowe i Senat we Francji - większość systemów demokratycznych zbudowanych jest wokół zasady dwuizbowości parlamentu. Izby te, mimo że obie zazwyczaj wyposażone w kompetencje prawotwórcze, różnią się jednak od siebie i wzajemnie na siebie oddziałują.

Jakie są podstawy aksjologiczne dwuizbowości? Jak wpływa ona na proces legislacji? W jaki sposób ciała parlamentarne powinny na siebie oddziaływać? Czy dwuizbowość sprawdza się w praktyce? Powyższe pytania otwierają drogę do rozważań poświęconych istocie bikameralizmu.

12 grudnia 2020 r. (sobota) odbędą się panele eksperckie z udziałem wybitnych naukowców, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji, takich jak prof. Hanna Suchocka, prof. Ryszard Piotrowski, prof. Władysław Kulesza, prof. Maria Kruk-Jarosz, prof. Jarosław Kuisz i prof. Ewa Łętowska.

Bezpośrednio po panelach eksperckich odbędą się panele studencko-doktoranckie. Zachęcamy zarówno do czynnego jak i biernego udziału. Wystąpienia rozpoczną się około godziny 12:30. Zgłoszenie wraz z abstraktem należy nadesłać przez formularz dostępny pod adresem https://forms.gle/mLdDes5BvLAk4STL7

Link dla uczestników biernych zostanie opublikowany na stronie wydarzenia na Facebooku oraz na stronie internetowej Koła.

Proponowane obszary tematyczne referatów:

1. Funkcjonowanie dwuizbowości w wybranym ustroju.

2. Wpływ dwuizbowości na funkcjonowanie państwa demokratycznego.

3. Kształtowanie się systemu parlamentarnego w państwach demokratycznych.

Więcej informacji uzyskać można na stronie wydarzenia na Facebooku, tutaj:https://www.facebook.com/events/796657090906487/, lub na stronie KN Komparatystki Prawniczej:http://knkp.edu.pl/pl/knkp/.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry