Rola orzecznictwa TSUE a prawo własności intelektualnej - konferencja

Studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. "Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kształtowaniu prawa własności intelektualnej" odbędzie się 29 kwietnia w Krakowie. Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie patronatem. 

Prawo własności intelektualnej obejmuje zarówno prawo własności przemysłowej, jak i prawo autorskie i prawa pokrewne. Na jej kształtowanie się ma wpływ nie tylko ustawodawstwo krajowe, ale także prawo Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE dokonuje jego obowiązującej wykładni, która wiąże państwa czlonkowskie, zatem ma istotny wpływ na rozwój tej dziedziny prawa.

Konferencja ma zachęcić studentów, doktorantów oraz osoby, których dziedzina ta bezpośrednio dotyczy, takie jak artyści, przedsiębiorcy oraz przyszli i obecni dziennikarze do pochylenia się nad ciekawymi zagadnieniami oraz aktualnymi problemami, związanymi z orzecznictwem Trybbunału Sprawiedliwosci UE, obejmującym tematykę prawa własności intelektualnej.

Uczestnictwo czynne należy zgłaszać od 4 kwietnia do 21 kwietnia 2016 r. Abstrakty wraz z niezbędnymi danymi należy przesyłać na adres: pwi.wpia@gmail.com

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 30 zł. Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi 24 kwietnia 2016 r. Autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu drogą mailową.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: pwi.wpia@gmail.com

Wydarzenie na Facebooku: (zobacz wydarzenie)

Organizatorami są Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ oraz Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

(zobacz szczegóły)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/