Rola orzecznictwa w systemie prawnym - konferencja


"Rola orzecznictwa w systemie prawnym" to tytuł konferencji, na którą zaprasza dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka. Całodniowa debata odbędzie się 6 marca.


Konferencja została podzielona na cztery sesje, każda z nich zakończona dyskusją. Omawiane będzie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Konferencja odbędzie się w godzinach 10:00-18:30 w Auli A3 Collegium Iuridicum II, przy ul. Lipowej 4.

Termin rejestracji upływa 04 marca o godz. 16.00

(Zobacz program)

(Rejestracja)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/