Rola RPO we wzmacnianiu praw oskarżonych i podejrzanych - konferencja 21 maja

Seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskichodbędzie się 21 maja w Biurze RPO w Warszawie.

Stworzenie wspólnych minimalnych gwarancji procesowych dla oskarżonych i podejrzanych w postępowaniu karnym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości i praw podstawowych - podkreślają organizatorzy seminarium Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Biuro RPO.

W tym celu od 2009 r. Unia przyjęła szereg instrumentów dotyczących praw podejrzanych i oskarżonych. Jednocześnie badania wskazują, że zapewnienie odpowiednich gwarancji proceduralnych od pierwszych godzin zatrzymania stanowi najskuteczniejszy sposób zapobiegania torturom i innym formom niehumanitarnego traktowania. 

Rzeczywiste stworzenie równego poziomu gwarancji procesowych w całej Unii i skuteczne zapobieganie torturom zależy jednak od tego, w jaki sposób instrumenty te będą implementowane i stosowane w praktyce. Ważną rolę w tym obszarze mogą odegrać krajowe instytucje ochrony praw człowieka, czyli organy niezależne od władz, a jednocześnie posiadające szeroki, ustawowy (a często także konstytucyjny) mandat w zakresie ochrony praw człowieka. W Polsce taką instytucją jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dlatego Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Biurem RPO organizuje seminarium dotyczące roli Rzecznika Praw Obywatelskich we wzmacnianiu praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych. Jednym z celów seminarium jest dyskusja na temat współpracy RPO z innymi podmiotami zainteresowanymi ochroną praw podejrzanych i oskarżonych, takimi jak samorządy prawnicze, organizacje społeczne czy akademicy.

Seminarium będzie się składało z trzech paneli:

prawo dostępu do adwokata, pomocy prawnej z urzędu oraz domniemanie niewinności;

prawo do informacji oraz prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego w postępowaniu karnym;

prawa osób podejrzanych i oskarżonych będących osobami wymagającymi szczególnego traktowania.

Ważnym elementem seminarium będzie wspólna dyskusja nad możliwościami wzmocnienia praw podejrzanych i oskarżonych w Polsce. Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany w najbliższych dniach.

Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu, Węgierski Komitet Helsiński, Słoweński Instytut Pokoju oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Sprawiedliwość”.

Potwierdzenie przybycia mailem na adres konrad.siemaszko@hfhr.pl lub telefonicznie pod numer 605 733 668.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski