RPO zaprasza na konferencję o Karcie Praw Podstawowych

Karta Praw Podstawowych i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego to temat konferencji, na którą zaprasza Rzecznik Praw Obywatelskich 10 i 11 maja br.

Konferencja organizowana jest dla uczczenia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odbędzie się w siedzibie Biura RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Konferencję rozpoczną wystąpienia: dr. Adama Bodnara, RPO, prof. Mirosława Wyrzykowskiego, sędziego TK w stanie spoczynku oraz członka Rady Społecznej przy RPO, ambasadora UE w Polsce Marka Prawdy, Emily O’Reilly – ombudsmana Europejskiego (video message), Michaela O’Flaherty – szefa Agencji Praw Podstawowych UE (video message).

Wykład wprowadzający wygłosi prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Następnie odbęda się panele tematyczne o godności, wolności, równości i solidarności, prawach obywatelskich, wymiarze sprawiedliwości oraz wykładni i stosowaniu Karty Praw Podstawowych.

(zobacz szczegółowy program)

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia na adres: anna.grzelak@brpo.gov.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry