Ruszyła rejestracja na VII Zjazd Cywilistów w Krakowie

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie. Tematem przewodnim Zjazdu będzie aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr.

Program (może ulec zmianie)

Współczesne problemy prawa cywilnego – aksjologia, konstrukcje, dobra chronione

24 września 2018 r.

godz. 9-9.30 otwarcie Zjazdu przez dziekana WPiA UJ i wystąpienia zaproszonych gości

Panel I moderator (propozycja – prof. P. Machnikowski) godz.9.30 do 13 godz.

9.30 – 10.30 (wraz z dyskusją) Prawa i wolności konstytucyjne a prawa podmiotowe prawa cywilnego. Przydatność konstrukcji prawa podmiotowego (prof. M. Pyziak-Szafnicka)

godz. 10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją) Nadużycie ochrony dóbr osobistych (prof. E. Traple)

godz. 11.30 – 12.15 Przerwa na kawę

godz.12.15 -13.15 (wraz z dyskusją) Dobra chronione prawem deliktowym (dr R. Strugała)

godz. 13.15 – 14.45 lunch (Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33)

Panel II moderator (propozycja prof. A. Olejniczak)godz. 14.45 – 16.45

godz.14.45-15.45 (wraz z dyskusją) Ochrona praw ze stosunków prawnorodzinnych (prof. T. Sokołowski)

15.45 – 16.45 (wraz z dyskusją) Instrumenty ochrony rodziny w prawie spadkowym (prof. B. Kordasiewicz)

godz.16.45-17.00 spotkanie kierowników katedr w celu ustalenia terminu i miejsca następnego zjazdu

godz. 19.00 do 2.00 (Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33) uroczysta kolacja

25 września 2018 r.

Panel III moderator (propozycja prof. F. Zoll) 9.30 – 11.30

godz. 9.30-10.30 (wraz z dyskusją) Autonomia woli a automatyzacja obrotu prawnego (granice przypisania skutków prawnych oświadczenia) (prof. M. Gutowski)

godz.10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją) Korygowanie skutków czynności prawnych według kryteriów słusznościowych (klauzule generalne a autonomia woli) (dr M. Grochowski)

godz.11.30 – 12.15 przerwa na kawę

Panel IV moderator (prof. W. Popiołek) 12.15 – 14.15

godz.12.15 – 13.15 (wraz z dyskusją) 3 Dobra cyfrowe jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych (prof. M. Jagielska)

godz. 13.15 – 14.15 (wraz z dyskusją) Wielopodmiotowość strony stosunku prawnego (dr hab. B. Swaczyna)

14.15 -14.30 Zamknięcie Zjazdu przez Dziekana WPiA UJ

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Zjeździe, powinna zarejestrować się i uiścić opłatę konferencyjną. Rejestracja jest możliwa tylko za pośrednictwem systemu on-line.

(link do rejestracji)

Zjazd odbędzie się w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie 

(strona Zjazdu)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry