Ruszyły zapisy na VIII edycję szkolenia dla adwokatów na mediatorów

W dniach 12-14 października 2018 roku Centrum Mediacyjne przy NRA przeprowadzi VIII Zawodowe Szkolenie dla Adwokatów, którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora.

Szkolenie poprowadzą jak co roku mediatorzy z Wielkiej Brytanii przy wsparciu trenerów z Polski. Miejscem spotkań będzie siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 69.

Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć stacjonarnych, a udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych. Każdy uczestnik, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie części przedmiotowego szkolenia, otrzyma certyfikat mediatora i zostanie wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski, nie jest skierowane do aplikantów. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl, a w celu zagwarantowania sobie miejsca przesłania również od razu potwierdzenia wpłaty. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną w wysokości 1 990 zł brutto oraz pozostałe koszty, w tym dojazd i zakwaterowanie ponoszą uczestnicy. Opłatę rejestracyjną należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 - Millenium Bank tytułem: „Opłata za VIII szkolenie zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 12-14.10.2018 r. za (imię i nazwisko uczestnika)” wraz z podaniem numeru NIP prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT. 

Szkolenie składa się z dwóch części. Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej uczestnikowi zostanie przesłana drogą mailową publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji oraz wykaz koniecznej literatury wraz z pytaniami (wysyłka materiałów nastąpi we wrześniu). Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i na jej podstawie oraz wybranej literatury z listy odpowiedzieć pisemnie na podane pytania Przesłanie odpowiedzi będzie stanowiło podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała ocenie także przy końcowej kwalifikacji mediatorów  ostatniego dnia zajęć. Wyłącznie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl będą dopuszczone do drugiej części szkolenia.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Znajomość języka angielskiego jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa.

pobierz formularz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry