Rzecznik Finansowy w systemie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego: szkolenie wprowadzające

  • Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Rzecznik Finansowy w systemie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego: szkolenie wprowadzające.
  • Wykład online odbędzie się 22 listopada.

 

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. w godz. 17.00-20.00

Wykładowcy:   Marek Kurowski – ekonomista, główny specjalista w Departamencie Klienta Rynku Ubezpieczeniowego i Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego, wcześniej starszy analityk w Polskiej Izbie Ubezpieczeń i wieloletni Prezes Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej, ekspert w zakresie konsumenckich ubezpieczeń komercyjnych i ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, autor analiz i publikacji poradniczych Rzecznika Finansowego.

Zdzisław Osada - radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.  Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów.

Marlena Dublas - radca prawny w Departamencie Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego, politolog, MBA, ekspert w dziedzinie compliance (ACE- ACO, AMLCO, AWBO).


Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie znajdują się pod linkiem:

https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/89/89

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.


Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do 21 listopada 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

 

Serdecznie zapraszamy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski