Seminaria UIA w styczniu i lutym 2019 r. - zaproszenie


UIA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów, zaprasza w styczniu i lutym 2019 r. na seminaria.

Adwokatura algierska (L’Ordre des Avocats d’Alger) we współpracy z UIA, organizuje seminarium w Algierze w dniach 11 i 12 stycznia 2019 na temat "Adwokat, wektor rozwoju gospodarczego i inwestycji"  / L’avocat, vecteur du développement économique et des investissements.
Seminarium będzie okazją do omówienia roli prawnika jako aktora w rozwoju gospodarczym, który poprzez swoje doradztwo i wsparcie aktywnie uczestniczy w rozwoju gospodarki, w świetle doświadczeń Algierii i innych krajów.
Materiały są dostępne wyłącznie w j. francuskim. Do 15 grudnia obniżona opłata rejestracyjna.

(formularz rejestracyjny)

Więcej o tym wydarzeniu na stronie: www.uianet.org

25 i 26 stycznia 2019 r. we współpracy z Izbą Adwokacką w Bilbao i pod auspicjami Sądu Arbitrażowego ds. Cywilnych i Handlowych (CIMA), UIA organizuje, już trzeci rok z rzędu w Bilbao, seminarium poświęcone aktualnym problemom z zakresu międzynarodowego arbitrażu. Oprócz sesji roboczych, akredytowanych w poprzednich edycjach, organizatorzy przewidzieli także różne imprezy towarzyskie i kulturalne.
Do 20 grudnia obniżona opłata rejestracyjna.

(program wydarzenia)

(formularz rejestracyjny)

Więcej o tym wydarzeniu na stronie: www.uianet.org

8-9 lutego 2018 w Monako odbędzie się seminarium organizowane przez Komisję Praw Człowieka UIA i Instytut ds. Praworządności UIA(UIA-IROL)
W roli prelegentów pojawią się Przedstawiciele Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (EKPC) i Rady Europy. Po wykładach będzie czas na dyskusję z publicznością, aby umożliwić wszystkim zrozumienie omawianych kwestii i dać możliwość podzielenia się problemami napotykanymi w swojej pracy.
Do 8 stycznia 2019 obniżona opłata rejestracyjna.

(program wydarzenia)

(formularz rejestracyjny)

Więcej o tym wydarzeniu na stronie: www.uianet.org

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry