Seminarium internetowe nt. Karty praw podstawowych UE 24 listopada

Seminarium internetowe poświęcone Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej odbędzie się 24 listopada w godzinach 11:00 – 13:00.

Organizatorami są CCBE wspólnie z Agencją Praw Podstawowych UE (FRA).
 
Podczas seminarium zostaną przekazane informacji na temat Karty praw podstawowych UE i jej wykorzystania w danym kraju członkowskim, a także informacje o odpowiednich materiałach do nauki zaproponowanych przez Agencję  FRA (baza danych, kursy e-learningowe, itp.).

(czytaj program)

 
Seminarium odbędzie się w języku angielskim, a zgłoszenia należy przesyłać do dnia 19 listopada br. na adres event@ccbe.eu. Drogą mailową uczestnicy otrzymają link do udziału w webinarium.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych, liczba miejsc ograniczona.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry