Seminarium nt. adwokatów-więźniów Auschwitz 17 czerwca w Oświęcimiu


Ogólnopolskie seminarium naukowe „Polscy adwokaci  w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945” odbędzie się 17 czerwca w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu

Na seminarium zapraszają Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Organizacja seminarium naukowego wiąże się z przygotowaniem - w ramach współpracy zainicjowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau - publikacji monograficznej „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik bibliograficzny”. Książka ta przybliża sylwetki 204 polskich adwokatów więzionych i zamordowanych w nazistowskim obozie zagłady Auschwitz. Bogata bibliografia i zawarte w publikacji szkice historyczne dają bardzo cenne i przejmujące świadectwo zarówno o losach poszczególnych polskich adwokatów okresu międzywojennego, jak i całego środowiska polskiej Palestry, zaangażowanej w życie publiczne II Rzeczpospolitej oraz w walkę Państwa Podziemnego z okupantem.

Publikacja jest dziełem bezprecedensowym, gdyż stanowi historycznie pierwsze opracowanie poświęcone określonej grupie zawodowej, której przedstawiciele byli ofiarami obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Wyjątkowa ranga i charakter wydarzenia wiążą się z zaproszeniem do udziału w seminarium gości z całej Polski.

W ramach seminarium z ramienia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau głos zabiorą: dr Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum oraz dr Jerzy Dębski, który jednocześnie poprowadzi zasadniczą część seminarium, m.in. przybliżając sylwetki wybranych polskich adwokatów więzionych w Auschwitz.

Z ramienia Ośrodka Badawczego Adwokatury głos zabiorą: adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor Ośrodka oraz adw. Jan Kuklewicz, zastępca dyrektora Ośrodka.

Wejście do Muzeum, a także parking dla odwiedzających znajdują się przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 11.

Ze względu na miejsce, w którym odbędzie się seminarium naukowe, niezbędne jest podanie listy gości. Dlatego zainteresowane osoby uczestnictwem w seminarium, prosimy o mailowe potwierdzenie swojego przybycia na adres: oba@nra.pl do dnia 15 czerwca 2016 roku.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry