Seminarium nt. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na wspólne seminarium na temat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Odbędzie się ono 21 lutego w Warszawie.

Seminarium skupi się na praktycznym wykorzystaniu Karty przez prawników na szczeblu krajowym, pokazując tym samym wartość tego instrumentu. Jego celem jest również podniesienie świadomości na temat Karty i przedstawienie sposobu, w jaki Karta może być wykorzystywana do pomocy ofiarom naruszeń praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania Karty w sądach krajowych i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 
Agencja Praw Podstawowych UE pokrywa koszty podróży i zakwaterowania osób spoza Warszawy.
Zgłoszenia nalezy przesłać na adres a.grzelak@brpo.gov.pl do 6 lutego 2019 r. do godz. 16.00. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie do 8 lutego br.
 
Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Biura RPO przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie. Rozpocznie się 21 lutego 2019 r. o godz. 9.00, a zakończy o godz. 17.00.
 
Porządek obrad:
 
09:00-09:30 Rejestracja i powitalna kawa
 
09:30-10:00 Powitanie
- Słowa wstępne
- Runda wprowadzająca z dyskusją na temat dotychczasowych doświadczeń z Kartą, moderowana przez Mirosława Wróblewskiego, Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Roberta-Jana Uhla, analityka politycznego, Agencji Praw Podstawowych
 
10:00-11:00 Wprowadzenie do Karty Praw Podstawowych UE
- Prezentacja Matyldy Pogorzelskiej, specjalisty ds. badań prawnych, Agencji Praw Podstawowych, na temat Karty Praw Podstawowych
- Pytania i odpowiedzi
 
10:45-11:00 Przerwa na kawę
 
11:00-13:00 Zastosowanie Karty Praw Podstawowych w kontekście krajowym
- Prezentacja eksperta krajowego Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej, profesor prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
- Pytania i odpowiedzi
- Wprowadzenie studiów przypadku
 
12:30-13:45 Lunch
 
13:45-15:00 Studia przypadków
- Praca  w grupach
- Omówienie odpowiednich studiów przypadku dotyczących Karty
 
15:00-15:15 Przerwa na kawę
 
15:15-17:00 Prezentacje i wnioski
- Prezentacje studiów przypadku
- Opinie organizatorów/ekspertów, moderowane przez Roberta-Jana Uhla i Matyldę Pogorzelską
- Ocena
 
17:00 Zakończenie

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry